vägmarkeringar

De vanligaste vägmarkeringarna i Sverige

De vanligaste vägmarkeringarna i Sverige

editorial

Vägmarkeringar spelar en avgörande roll i att upprätthålla trafiksäkerheten på svenska vägar. De ger vägledning till förare, signalerar faror och reglerar trafiken. I den här artikeln ska vi utforska de vanligaste vägmarkeringarna i Sverige och förstå deras betydelse. Låt oss dyka djupare in i ämnet genom att utforska olika typer av markeringar och deras funktioner.

Mittlinjemarkeringar

Mittlinjemarkeringar är en av de mest synliga vägmarkeringarna i Sverige. De används för att separera körfälten och hjälpa förare att hålla rätt körfält. I de flesta fall är de vita linjer som sträcker sig längs vägens mitt, men på vissa motorvägar och större vägar kan de vara gulaktiga. De vanligaste typerna av mittlinjemarkeringar inkluderar:

 • Enkel vit linje: Används för att separera två körfält som trafikerar i samma riktning. Förare får korsa denna linje när det är säkert att göra det.
 • Dubbel vit linje: Används för att separera två körfält som trafikerar i olika riktningar. Förare får normalt sett inte korsa denna linje, förutom när det är tillåtet, som vid omkörning.
 • Gulaktiga linjer: Används för att separera körfält i samma riktning på motorvägar. De markerar vanligtvis körfälten som leder i samma riktning som förarens färdriktning.

Kantlinjemarkeringar

Kantlinjemarkeringar är en annan viktig typ av vägmarkeringar i Sverige. Deras huvudsakliga syfte är att definiera vägens kanter och hjälpa förare att hålla sig inom rätt körfält. Här är några vanliga kantlinjemarkeringar:

 • Vita kantlinjer: Används för att markera vägens kanter på vanliga vägar. Förare bör normalt sett inte korsa dessa linjer.
 • Gulaktiga kantlinjer: Används för att markera vägens kanter på motorvägar och större vägar. De markerar en ”hård” kant där det normalt sett inte är tillåtet att köra.
 • Vägmärken: Ibland kombineras kantlinjemarkeringar med vägmärken som indikerar olika förhållanden, som parkering eller tillfälliga hinder.

fönstermålning malmö

Korsningsmarkeringar

Korsningsmarkeringar är vägmarkeringar som används vid korsningar och övergångsställen för att reglera trafiken och förbättra säkerheten. Här är några exempel på korsningsmarkeringar:

 • Zebraövergång: En vit linje som bildar ett mönster som liknar en zebra. Används vid övergångsställen för fotgängare och indikerar att fordon bör stanna om en fotgängare är på väg att korsa.
 • Haltlinje: En vit linje som markerar var fordon måste stanna vid en korsning eller ett övergångsställe om det finns stopplikt.
 • Pilar och streck: Används för att guida trafiken vid korsningar och ge vägledning om vilken körfil som ska användas för att svänga.

Varningsmarkeringar

Varningsmarkeringar är utformade för att varna förare om faror och andra viktiga förhållanden på vägen. Dessa markeringar kan vara av olika färger och former och inkluderar följande:

 • Gula trianglar: Används för att indikera farliga kurvor, korsningar eller andra potentiella faror på vägen.
 • Vita rektanglar med svarta symboler: Används för att visa olika trafikregler, såsom hastighetsgränser och förbuds- eller varningsmeddelanden.
 • Orange koner eller barriärer: Används för att markera vägarbetsområden och tillfälliga hinder på vägen.

Sammanfattningsvis är vägmarkeringar en viktig del av det svenska vägnätet och spelar en nyckelroll i att upprätthålla trafiksäkerheten. Att förstå de olika typerna av markeringar och deras betydelse är avgörande för att vara en säker och ansvarsfull förare. Genom att följa dessa markeringar kan vi alla bidra till att göra svenska vägar säkrare för alla trafikanter. Läs mer här: https://www.svevia.se/vagmarkering