finmekanisk verkstad

Finlir på finmekanisk verkstad

Finlir på finmekanisk verkstad

editorial

Det finns verkstäder och så finns det Verkstäder. När du hör ordet så tänker du säkert på oljud, filspån, svetsblänk och gubbar i skitiga overaller. De jobbar med Stora verktyg på Stora saker. Men även små saker kan behöva bearbetas för hand. Då snackar man finmekanisk verkstad.

Det är lätt att tro att alla små mojänger och tekniska prylar som finns är tillverkade genom formpressning i Asien. Säkert sprutas det ut tiotusentals såna prylar varje minut ur stora maskiner, tänker man. Men det finns små specifika delar som inte efterfrågas i tusental. Det kan handla om delar till sjukhusutrustning eller produktionsanläggningar. De tillverkas istället mer eller mindre för hand, av kunnigt fackfolk med många års erfarenhet, på finmekanisk verkstad.

Hantverk

De som arbetar på finmekanisk verkstad är väldigt duktiga på sin sak. De kan bearbeta råämnen till mikrometertolerans helt för hand eller med manuellt körda maskiner. Handen är stadig och ögat är skarpt. Material av plast, aluminium eller annat formas med exakta detaljer.

De äldre lär upp de yngre på ett sätt som man nästan inte tror förekommer nuförtiden. Det blir som ett lärlingsskap. Uppmuntrande ord och en klapp på axeln hör till, men också konstruktiva tillrättavisningar. Det blir en familjär gemenskap i gruppen och på lunchrasten snackas det om allt möjligt och skrattas hjärtligt.

image

CAD/CAM

Även i en så småskalig och hantverksmässig produktion kan man dock med fördel använda sig av modern teknik. Genom CAD/CAM-teknik ritas föremålen upp i 3D i en dator. Ritningen överförs sen till arbetsinstruktioner. Automatiska maskiner tillverkar sen helt på egen hand utifrån dessa.

Tillverkning med CAM ligger faktiskt bakom utvecklingen av de 3D-printrar som vem som helst numera kan köpa och använda. Men du kan inte köpa det yrkeskunnande och den skicklighet som arbetarna i en finmekanisk verkstad besitter. För det finns det inga genvägar.