Projektledarutbildning

Genomför projekt på bästa sätt

Genomför projekt på bästa sätt

Ibland upptäcker man att det finns delar i företagandet som behöver förändras och struktureras. Kanske saknas det en styrsel vad gäller projekt- och förändringsledning samt ledarskap. Nu finns det företag som sysslar med utbildning när det gäller alla sorters förändringsarbeten. Det är mycket vanligt att verksamheten drivs i projekt. Det är utvecklande och roligt men ställer också krav på medarbetarna. Du kan gå kurser inom de områden du behöver behärska, till exempel projektledning och ledarskapsfrågor. Man brukar säga att det krävs två sorters kompetenser. Det är metodkompetens och beteendekompetens. Metoden är hur man går tillväga och beteendet är hur man får folk att samarbeta för att gemensamt uppnå sina mål. Utbildningen är personligt anpassad och utformad, så ni får hjälp med det som bäst behövs på ert företag.

 

Att genomdriva och bibehålla förändringar

När man genomför ett förändringsarbete finns det olika standarder man arbetar mot. Det är styrsystem som Lean, Scrum och andra agila angreppssätt. Ofta gör man inte kravspecifikationen allra först, utan det är något som utformas under tiden man arbetar med ett projekt. Förändringar sker strukturerat och utmynnar i konkreta resultat. När man har uppnått detta, och projektet är avslutat, är det viktigt att alla gör sin del och inte faller tillbaka i gamla hjulspår och gör “som vi gjorde förr”. Det finns möjlighet att få konsulthjälp även  med detta moment, alltså att bibehålla de goda förändringar man gjort.

 

 

Utbildningen finns på engelska också

Vill ni ha utbildning på engelska går det också bra. Om ni har engelska som koncernspråk kan det vara en fördel att även anställda utomlands kan delta i förändringsprocessen. Change management är vanligt förekommande inom företagsutveckling, och det är en kompetens som behövs internationellt. Oavsett om du väljer engelska eller svenska kan du satsa lite mer och bli certifierad projektledare. Ledarskapsutbildning är alltid en merit. Länktips: http://www.wenell.se/