Skola

I takt med att barnen blir större

I takt med att barnen blir större

När våra älskade barn växer upp finns det en mängd olika val för oss föräldrar att göra. Vi ska välja blöjor, varumärken för kläder, mat, leksaker och så vidare. Vi styr även över de aktiviteter vi väljer att ta med dem på. Allt vi gör påverkar deras framtida liv och värderingar. Har dina barn gått på babysång?

Eller kanske har ni lekt med andra barn på öppna förskolan? Hur tänkte ni när ni valde förskola? Var det läget, pedagogiken eller kanske värderingarna som var grunden för ert val? I många fall spelar även det sociala arvet in dvs. vilken förskola och skola du själv har gått på.

När förskolan tar slut

När den trygga, instängslade perioden på förskolan närmar sig slutet är det dags att välja skola åt ditt barn. Återigen är det frågan om läget, kanske skolgården, fröknarna och pedagogiken. Något de flesta lägger stor vikt vid är frågan om pedagogik och värderingar.

Kanske söker ni efter en kristen skola flen om ni önskar att ert barn ska växa upp med likasinnade och ta till sig de kristna värderingarna. En kristen skola är naturligtvis väldigt lik en vanlig skola. Det som skiljer den åt är framförallt de extra lektioner i kristendom, samt storsamlingar på morgonen och fokuset i samband med kristna högtider som jul och påsk.

 

Skolan och de vuxnas värld

Med hjälp av skolan växer våra barn in i vår vuxna värld. Visserligen över mer än nio års tid, men under hela skolgången transformeras de. Det är därför värdegrunden behöver stämma överens med familjens.

I en kristen skola ses det som extra viktigt att jobba med karaktärsarbete, vilket inte är lika tydligt uttalat i andra skolors värderingar. Karaktärsdrag som kan lyftas som extra viktiga i just en kristen skola skulle kunna vara initiativförmåga, ärlighet, osjälviskhet, empati, tålamod och ansvar.