Av-Teknik

Konsten att hålla möten

Konsten att hålla möten

För att hålla väl fungerande och bra möten idag finns det ofta behov av olika slags teknik. Även fast den gamla väl beprövade vita tavlan fortfarande fyller sin funktion, så är tekniken idag på helt andra nivåer. Vem minns väl inte lektionerna eller föreläsningarna när de första tio minuterna gick åt till att leta efter fjärrkontroller och väggkontakter, där en föreläsare bad om hjälp att få igång projektorn. Med dagens möjligheter är detta ett minne blott.

 

Teknik för ljud och bild

Av-Teknik betyder audio visuell teknik, alltså teknik för det som syns och hörs, och där räknas även de icke-tekniska hjälpmedlen in, som exempelvis blädderblocket. Men även äldre tekniker som bandspelare och TV. Men dagens teknik har helt andra förutsättningar ända upp till intelligenta rum eller intelligenta arbetsplatser. Många företag har ett wifi med inställningar i personalens datorer och telefoner, som gör det möjligt att direkt vara uppkopplad till all företagets teknik, så fort man går in genom dörren. Det underlättar möteshållandet avsevärt, då endast ett par enkla knapptryck behövs för att kunna dela sitt material med övriga mötesdeltagare eller åhörare.

 

 

Intelligenta rum på företag

Genom att installera ett intelligent rum kan man enkelt dela med sig av allt material som önskas, på ett enkelt sätt. Och upplevelsen för deltagarna blir genomgående hög. Med hjälp av ett integrerat ljudsystem och skärmar med touch screen, skapar man den ultimata upplevelsen och kan lägga tiden på mötet, istället för all inledande inkoppling och teknikstrul som annars brukar höra till. Men ett intelligent rum behöver inte vara helt tekniskt. Det går också att blanda mellan de olika Av-Teknikerna och kanske gå hela vägen ner till en liten hörna med det välkända blädderblocket i. Även fast teknologin idag nått fantastiska möjligheter som förenklar livet avsevärt, finns det något gammaldags njutningsfullt i att ibland sätta en penna emot ett papper.