Kompressorer

Luft som komprimeras

Luft som komprimeras

Att komprimera något betyder att man pressar ihop det och det är exakt det som en kompressor gör med luft. Den som någonsin har varit ute i en kraftig storm vet hur det känns att få luft i hög hastighet emot sig. Bilderna som rapporteras efteråt kan visa hur hela skogspartier välts omkull och tak lyft från hus. 

I fallet med stormar så är det lufthastigheten som är hög och i kompressorer är luftens tryck högt. Men resultatet som man kan få av båda är mycket lika. Däremot är lufttrycket i en kompressor i kontrollerad form. Man har genom teknisk utveckling hittat användningsområden som avlastar den mänskliga muskelkraften. Och till skillnad mot en högtryckstvätt så lämnar komprimerad luft inga kvarvarande rester.  

 

Många olika användningsområden

Luften som man får ut genom kompressorer brukar man kalla för tryckluft, eftersom det är en luft med ett högt tryck. På grund av det höga trycket kan man använda luften till att fylla på luft i exempelvis däck och luftmadrasser. Men det går även att använda sig av luft med högt tryck för att få bort rost, färg eller andra beläggningar på material som man vill lägga nya ytskikt på. Det finns även en hel del maskiner som använder sig av luften från kompressorer istället för elektricitet, diesel eller annat.  

 

 

För alla behov

Tryckluft i stockholm är egentligen en beteckning för materialet. Men för att man ska få den funktion man vill så behöver man en kompressor som passar för uppdraget. Handmaskiner inom exempelvis byggbranschen använder sig av en annan slags kompressorer än de som ibland finns monterade i maskiner och fordon för ett mer permanent bruk.

Men om man är intresserad av en kompressor som privatperson så finns det mycket som man kan använda den till i vardagen. Man kan exempelvis pumpa familjens cyklar och rengöra ytor inför behandling.