avsättning till tjänstepension

Man gör avsättning till tjänstepension

Man gör avsättning till tjänstepension

Den allmänna pensionen behöver man inte tänka på alls medan man arbetar. Den betalas in av alla. Tjänstepension däremot är något man sparar ihop till under sitt yrkesverksamma liv. Man behöver oftast inte tänka på det eftersom det är arbetsgivaren som betalar in den. Alla arbetsgivare som har ett kollektivavtal betalar in tjänstepension för sina anställda.

Men, även där finns en liten lucka. Om man inte arbetar så är det ingen som betalar in premien. Det kan vara att man får sjukpenning, sjukersättning. föräldrapenning eller graviditetspenning. Man har fortfarande en anställning, men ingen lön. 

För att inte bli av med den viktiga inbetalningen måste man själv göra en anmälan så att en försäkring betalar in beloppen under den tid arbetsgivaren inte gör det. Detta gör man enklast genom att kontakta afaforsakring.se som betalar in pensionspremierna.

Pensionen verkar långt borta men det är nu dagarna räknas in

På de ersättningar som man får från Försäkringskassan dras skatt och de är pensionsgrundande för den allmänna pensionen. Men ungefär en fjärdedel av det man får när man väl är pensionerad kan bestå av tjänstepensionen. Det är mycket av guldkanten på tillvaron som påverkas av den delen. 

Har man nära kontakt med sin arbetsgivare kan man få råd och hjälp med att se över avsättningarna till tjänstepensionen hos afaforsakring.se, annars kan ett fackligt ombud hjälpa till. Det är inte svårt att göra en ansökan, men det är viktigt att göra den i tid.

Även om den dag då man ska gå i pension kan verka avlägsen så kommer man att vara väldigt nöjd med sig själv för att man planerat och har tagit hand om det innan. När man väl är där finns det så mycket av det man inte hunnit med förut som man vill göra, och att känna sig trygg med ekonomin är viktigt.