pumpservice - pumpar Borås

Pumpar som driver flöden i Borås

Pumpar som driver flöden i Borås

Denna textilindustrins pärla i Västra Götalands län som heter Borås, har en lång historia av produktionsindustri av olika slag. Förutom omnämnda textilindustri så finns det också många andra industrier som har samlats i den trevliga lilla staden mitt i skogen. 

Med produktionsindustri följer även allt som behövs för att driva detta. Som personal, material och maskinell utrustning. Det är därför inte förvånande att det finns företag som arbetar med försäljning, installation, service och reparation av pumpar i Borås. En företagsgren som är mycket framgångsrik på sådana orter, där det behövs snabb utryckning om något sker.

Nära till kunden

Närheten till kunden kan i många fall vara det som gör att du drar kunder till ditt företag. För när det handlar om så stora kostnader som det gör, om en industri plötsligt står still, så är det av största vikt att fel åtgärdas snabbt. 

Skillnaden mellan en reparation efter en halvtimme och två timmar kan innebära hundratusentals kronor i förlust, förutom de bekymmer som ett produktionsstopp i övrigt brukar dra med sig. Därför brukar man även som företag se till att man har personal som kan lösa de vanligaste och enklaste felen på plats.  

Många likheter finns

Samma pumpar kan användas till en mängd olika flöden och produktionslinjer. Det som skiljer sig kan vara vilken typ av flöde som ska föras fram, i form av vätska eller gas. Det kan även vara skillnader när det handlar om storleken av flödet och hur linjen ser ut i övrigt. 

Som kund kan du även ha olika upplägg när det gäller kontrollrum eller personal som finns på plats i produktionen. Du kanske också själv känner dig mer bekväm med en pump som är mer självgående, eller en som du själv har mer styrkraft över. Det är också därför som mycket lika produktionslinjer ändå har olika utformning.