Bergsprängning

Den bokstavliga bergsprängaren

Den bokstavliga bergsprängaren

”Bergsprängaren” är en klassisk högtalare. Det är en portabel musikanläggning som spelar musik högt och med hög kvalitet för att höras på långt avstånd. Den är populär i större folksamlingar och på festivaler. Man kan fråga sig varför den heter just ”bergsprängare”. Är det för att musiken spelar så högt så att den kan spränga berg? Det är osäkert, men vad som är säkert är att det finns en annan definition av bergsprängare som syftar på någonting helt annat än en högtalare som spelar hög musik. Den definitionen handlar bokstavligen om att spränga berg.

 

Bergsprängning görs av experter

För att bygga ut trafik eller annan infrastruktur behöver man ibland ta sig igenom berg för att göra så. Tunnlar är ett bra exempel, för de går oftast genom just berg. Men berg är ju som bekant stenhårt och sitter, ursäkta ordvitsen, bergsäkert. Det är ingenting man direkt hamrar sig igenom. Snarare behöver man spränga bort delar av berget i fråga. Det är en komplicerad konst att spränga i berg, vilket innebär att det finns en särskild yrkeskår av bergsprängare som sysslar just med det. Det är alltid en risk med att hantera sprängmedel, och därför är det inte direkt någonting man ska prova på själv hemma.

 

 

Vanligt i bergiga områden

Efter att ett berg är sprängt behöver man säkra upp det. Detta är också bergsprängarens uppdrag. Bergförstärkning i Stockholm, för att ta ett exempel, är kanske ingenting man hör om varje dag, men faktum är att bergsprängning är en mycket viktig del även i storstäders infrastruktur. Stockholm i synnerhet är faktiskt ett väldigt relevant exempel då det inte direkt ligger i ett platt område i Sverige. Det bergiga området kan alltså försvåra nybyggen vilket gör att man måste spränga, borra och forsla bort bergmaterial för att expandera och göra plats för nya byggnader, anläggningar eller vägar.