Browsing Category : skola malmö

En skola i Malmö med frisk luft i fokus

By | 0 Comments

Många barn vill ha rörelse och lek under dagen, men i ett vanligt klassrum kan det bli svårt att erbjuda. På en skola i malmö har man därför satsat på att arbeta med Friluftsfrämjandets pedagogik i den svenska läroplanen. Pedagogiken kallas I Ur och Skur och innebär att eleverna tillbringar mer tid utomhus i naturen än de gör i ett…

Read More »