skola malmö

En skola i Malmö med frisk luft i fokus

En skola i Malmö med frisk luft i fokus

editorial

Många barn vill ha rörelse och lek under dagen, men i ett vanligt klassrum kan det bli svårt att erbjuda. På en skola i malmö har man därför satsat på att arbeta med Friluftsfrämjandets pedagogik i den svenska läroplanen. Pedagogiken kallas I Ur och Skur och innebär att eleverna tillbringar mer tid utomhus i naturen än de gör i ett vanligt klassrum. Skolan är en friskola och drivs av engagerad personal.

Klassrummet har sin funktion och kan vara en plats för att sitta ner med läsning, matematik, engelska eller andra ämnen i läroplanen. Men alla lektioner kan lika gärna hållas utomhus och de anpassas efter väder och individ. Friluftsfrämjandets utomhuspedagogik bygger på friluftsliv, upplevelsebaserat lärande och medvetet ledarskap och utgår från barnets medfödda nyfikenhet och vilja att upptäcka världen.

På en skola i Malmö har man valt att ha små åldersintegrerade klasser i årskurserna F-1, 2-3 och 4-5. De integrerade klasserna gör att barnen tidigt lär sig att samarbeta och hjälpa varandra vilket skapar trygghet. När skoldagen är slut finns fritidsverksamhet för de elever som stannar kvar.

 

skola malmö

 

Med respekt och förståelse för naturen skapas en helhetssyn

I Ur och Skur innebär att eleverna får lära känna och lära sig att ha roligt i naturen. De får förståelse för vikten av en hållbar livsstil och för de unika möjligheter som den svenska allemansrätten erbjuder. Att vistas ute i naturen ger också möjlighet till den rörelse och motorik som barn behöver för att utvecklas. Hoppa, springa och klättra i skog och mark ger naturlig stimulans och gör det lätt att ta in kunskap.

Vill du ge ditt barn en bra och trygg start i livet finns det skolor i Malmö som har mycket att erbjuda. Eleverna får utöver de obligatoriska skolämnena lära sig koka mat på stormkök, bygga vindskydd, odla grönsaker och paddla kanot.